A A A

Iepazīsties ar pētnieciskajiem darbiem  

Drukāt
22.11.2017

24.novembrī no plkst.10.00 līdz 14.00 Vidzemes Augstskolā (ViA) (Cēsu ielā 4) studenti un absolventi iepazīstinās ar saviem teorētiskajiem un lietišķajiem pētījumiem sabiedrībai un sev aktuālām tēmām. Studentu pētniecisko darbu konferencē piedalīsies pārstāvji arī no Latvijas Universitātes un Latvijas Jūras akadēmijas.

 

Konferencē tiks prezentēti vairāk nekā 20 pētījumi, starp tiem “Bikstīšanas loma asins donoru piesaistīšanā”, “Profesionālās pilnveides nozīme un pieejamība Vidzemes reģiona lauku skolu pedagogiem”, “Garas distances velomaršruta izstrāde Latvijas valsts pierobežā – projekta “On the Border” piemērs” un daudzi citi. Konferences mērķis ir veicināt iesaistīšanos pētniecībā, sekmēt radošo spēju attīstību un studējošo profesionālo izaugsmi, kā arī noteikt labākos pētījumu autorus dažādās zinātņu nozarēs.

“Studentu piesaiste pētniecībai ir viena no studiju procesa prioritātēm. Dalība šādos pasākumos, kur tiek prezentēti pētījumu rezultāti, studentiem un absolventiem ļauj attīstīt ne tikai analītisko domāšanas veidu, bet arī iemāca aizstāvēt savas idejas,“ stāsta Vidzemes Augstskolas rektors Gatis Krūmiņš.

Konferences darbs notiks trīs sekcijās – “Inženierzinātnes”, kas norisināsies telpā C229, “Komunikācija, pārvaldība, izglītība” C129 un “Tūrisms un atpūta” C304+C305 telpā.

“Pētniecisko darbu konference studentiem ļauj izprast pētījumu procesus un redzēt labos piemērus. Savukārt dalībniekam tā ir laba iespēja parādīt savu pētījumu plašākai auditorijai. Es labprāt piedalos šādās konferencēs, jo pēc prezentācijas auditorijā raisās diskusijas, kas ļauj aizdomāties par izdarīto un sniedz jaunas idejas,“ atzīst ViA studiju programmas “Tūristu gids – ceļojumu un pasākumu organizators” absolvents, Kocēnu novada domes projektu un tūrisma speciālists Toms Treimanis.

Ar sekciju dalībniekiem un tēmām iespējams iepazīties ViA mājaslapā www.va.lv.

Lietišķie pētījumi galvenokārt saistīti ar konkrētu gadījumu studijām un risinājumiem. Labākie darbi tiks apkopoti konferences rakstu krājumā, kas elektroniskā veidā tiks publicēts ViA mājaslapā.