A A A

Reorganizētajai izglītības iestādei dots nosaukums Valmieras Gaujas krasta vidusskola – attīstības centrs 

Drukāt
09.11.2017

Ceturtdien, 9.novembrī, Valmieras pilsētas pašvaldības domes ārkārtas sēdē tika nolemts reorganizētajai izglītības iestādei, kas izveidota, apvienojot Valmieras vājdzirdīgo bērnu internātvidusskolu – attīstības centru un Valmieras pilsētas speciālo pirmsskolas izglītības iestādi “Bitīte”, dot nosaukumu Valmieras Gaujas krasta vidusskola – attīstības centrs.

 

Pamatojoties uz Valmieras pilsētas pašvaldības 2017.gada 22.jūnija domes lēmumu, tiek veikta Valmieras vājdzirdīgo bērnu internātvidusskolas – attīstības centra un Valmieras pilsētas speciālās pirmsskolas izglītības iestādes “Bitīte” reorganizācija, tās apvienojot un izveidojot jaunu pašvaldības pakļautībā esošu speciālās izglītības iestādi. Savukārt pašvaldības šā gada 26.oktobra domes sēdē nolemts par reorganizētās izglītības iestādes vadītāju iecelt Ivetu Kļaviņu.

Jaunizveidotajā izglītības iestādē turpinās īstenot visas šobrīd Valmieras vājdzirdīgo bērnu internātvidusskolas – attīstības centra un speciālās pirmsskolas izglītības iestādes “Bitīte” licencētās speciālās izglītības programmas, nodrošinot kvalitatīvu izglītības piedāvājumu no pirmsskolas līdz vidusskolai. Reorganizācija sekmēs speciālās izglītības pieejamību Valmieras, apkārtējo novadu un Vidzemes reģiona bērniem ar speciālām vajadzībām, kā arī attīstības centra ilgtspēju, mērķtiecīgāku valsts un pašvaldības līdzekļu izlietojumu un palielinās iespēju iegūt lielāku valsts atbalstu iestādes darbības nodrošināšanai.

Lēmums tika pieņemts saskaņā ar Valmieras pilsētas Izglītības nozares attīstības stratēģiju 2016.–2020.gadam. Tajā cita starpā ir noteikts mērķis piedāvāt mūsdienīgu, kvalitatīvu un iekļaujošu vispārējo izglītību ikvienam Valmieras un apkārtējo novadu bērnam, kā atsevišķus uzdevumus izvirzot bērnu un jauniešu agrīnu vai pēc iespējas agrāku speciālās izglītības vajadzību diagnostiku un efektīvu atbalsta pasākumu nodrošināšanu pirmsskolas un vispārējās izglītības iestādēs, kā arī vispārējās izglītības iestāžu tīkla ilgtspējas un efektivitātes ilgtermiņā izvērtēšanu.