A A A

Diena kopā ar bitenieku Valmieras sākumskolā 

Drukāt
06.11.2017

Valmieras sākumskolas 2018./2019.mācību gads ir īpašs ne tikai ar 20 gadu jubileju, bet arī ar to, ka skolā mājo bites čaklums, kas tematiski vijas cauri visam mācību gadam, aicinot skolēnus darba čaklumu mācīties no rosīgajām bitēm.

 

Lai tuvāk iepazītu bites un vērtīgās lietas, ko tās dod cilvēkiem, 2.novembrī skolā viesojās dravnieks Armands Gumbris, kurš 1.-3. klašu skolēnus iepazīstināja ar dravnieka profesiju, kā arī amata “dravnieks” vēsturi. Skolēni uzzināja, kā inženierzinātnes var noderēt bitenieka profesijā, aicinot aizdomāties, cik nozīmīgi ir pievērst uzmanību eksaktajiem mācību priekšmetiem.

Skolēni bija priecīgi ne tikai uzzināt par bitenieka profesiju un aplūkot viņa darba rīkus un tērpu, bet arī par iespēju darboties praktiski – no bišu vaska pagatavot sveci.

Diena kopā ar bitenieku Valmieras sākumskolā organizēta Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros. Projekts tiek realizēts darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.5. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.

Informāciju sagatavoja:
Valmieras sākumskolas pedagogs
karjeras konsultants Kristīne Švalbe