A A A

8.konference – praktisks seminārs pedagogiem 

Drukāt
05.09.2017

27. oktobrī Vidzemes Augstskolā (ViA) norisināsies konference – praktisks seminārs pedagogiem „Vidzemes Augstskola: sadarbības partneris izglītībā”. Tās tēma ir “SKOLA – ATBALSTS JAUNIEŠU KARJERAS UN DARBA TIRGUS IZVĒLĒ”.

 

Konference tiek rīkota jau astoto gadu ar mērķi sniegt iespēju pedagogiem papildināt savas zināšanas un gūt jaunu praktisku pieredzi turpmākajam darbam. Konferencē tiks apskatīti jautājumi par to, kā palīdzēt skolēniem pašattīstīties, un kā motivēt un palīdzēt izpētīt dažādas karjeras iespējas, palīdzēt plānot un vadīt savu karjeru. Tiks analizētas svarīgās mūsdienu kompetences, kuras ir nepieciešamas attīstīt jauniešiem, lai nākotnē būtu konkurētspējīgi darba tirgū.

Pedagogu konference norisināsies divās daļās. Pirmajā daļā jeb plenārsēdē konferences dalībniekus uzrunās ViA rektors Gatis Krūmiņš, kā arī Valmieras attīstības aģentūras valdes priekšsēdētāja Ilze Eglāja, kura iepazīstinās ar karjeras attīstības atbalstu Valmierā: idejām un iecerēm. Kaspars Kotāns CV-Online Latvia personāla atlases nodaļas vadītājs, pastāstīs par darba tirgus prasībām un kāda ir jauniešu iespēja darba tirgū. Pedagoģiskās meistarības skolas vadītājs Kaspars Bikše stāstīs par to kā sevi motivēt domāt par karjeras izvēli. ViA docētāja, klīniskā psiholoģe Vineta Silkāne iepazīstinās, kādas ir ar karjeras izvēli saistītās kognitīvās kļūdas. Plenārsēdes laikā kopā ar Latvijas Kristīgās akadēmijas rektori Skaidrīti Gūtmani tiks analizēti piemēri, kā pedagogi identificē lietas un parādības, un kā nepieļaut liktenīgas kļūdas personības audzināšanā.

Konferences otrajā daļā paredzēti divi praktisko semināru bloki, kuros būs iespēja pedagogiem darboties praktiski, izmēģināt dažādas metodes un iesaistīties diskusijās. Semināru vadītāju vidū ir pedagogi un psihologi, augstskolu docētāji, Radošuma pils izaugsmes treneri, un citi ievērojami izglītības speciālisti Latvijā.

Semināros tiks apskatītas tēmas gan par to, kā skola var būt par skolēna pirmo prakses vietu, par to, ka karjeras un darba tirgus izvēlē jauniešiem un pieaugušajiem ir atšķirīgi viedokļi un kādi ir to cēloņi un to, kā šodienas izglītība un apmācība ir veiksmīgas nākotnes atslēga, kā arī citas noderīgas tēmas.

Iepazīties ar konferences programmu un reģistrēties konferencei līdz 15.oktobrim, iespējams  ejuz.lv/viakonference

Lai tiktu nodrošināta konferences ilgtspēja, ir noteikta maksa par dalību konferencē 13 EUR apmērā. Konferences laikā tiek nodrošinātas pusdienas!
Konference – praktisks seminārs pedagogiem norisināsies Vidzemes Augstskolas konferenču zālē (Cēsu ielā 4) no plkst. 9:30, reģistrēšanās no plkst. 8:30. Praktiskie semināri norisināsies abās Augstskolas ēkās – Cēsu ielā 4 un Tērbatas ielā 10. Konferenci rīko Vidzemes Augstskolas Zināšanu un tehnoloģiju centrs.

Informāciju sagatavoja:
Iveta Skrinda
Mūžizglītības projektu vadītāja
Tālr.: 28374150
E-pasts: iveta.skrinda@va.lv