A A A

Bēbīšu skoliņa atsāks darbu oktobrī 

Drukāt
31.08.2017

Saistībā ar remontdarbiem, kas septembrī notiek Valmieras pirmsskolas izglītības iestādē (PII) “Pienenīte” (Georga Apiņa ielā 5), un vienas grupas bērnu izvietošanu PII “Kārliena” telpās (Rūpniecības ielā 16A), Bēbīšu skoliņas nodarbības septembrī nenotiks. Bēbīšu skola darbu atsāks oktobrī.

 

Nodarbības, kas notiek divas reizes nedēļā pa 45 minūtēm katrā reizē, paredzētas mazuļiem no 4 mēnešu līdz 2 gadu vecumam kopā ar vecākiem. Pēc nodarbības paredzēts vecāku un bērnu sadraudzības laiks.

“Bēbīšu skoliņā mazulim kopā ar māmiņu vai tēti palīdzam labāk iepazīt un izzināt šo pasauli, izjust mūziku un visu brīnišķo ap mums. Aktīvā nodarbībā ar ģimeni nodrošinām bērna vispusīgu attīstību, veicinām pozitīvu emocionālo saskarsmi, veicinām bērna juteklisko pieredzi un intelektuālo attīstību. Rotaļnodarbības pamatā ir folklora, dziedāšana, ritma apguve, literāro darbu uztvere, praktiskas darbības ar priekšmetiem. Tiek akcentēta mūzikas nozīme bērna attīstībā, vingrinot dzirdes uztveri, skaņu uztveršanu un atdarināšanu, kā arī tiek veicināta runas iemaņu veidošanās. „Bēbīšu skoliņā” bērni cits citu labāk iepazīst, kā arī vecāki savstarpēji nodibina kontaktus, tādējādi gatavojoties adaptācijai jaunos apstākļos – bērnudārza apmeklēšanai,” par „Bēbīšu skoliņu” stāsta skolotāja Inese Krujēle.

Pieteikt bērnus dalībai Bēbīšu skoliņā, kā arī saņemt papildu informāciju iespējams, zvanot skolotājai Inesei Krujēlei pa tālruni 29660054.