A A A

Pavasarīgā rosība “Pienenītē” 

Drukāt
25.04.2016

Ir aprīlis – lielo talku mēnesis! Arī bērnudārzā “Pienenīte” notiek iestādes teritorijas sakopšanas darbi. Ar vecāku lielu atbalstu ir izzāģētas vecās ābeles, veikta nolietojušos celiņu plākšņu demontāža. Plānoto darbu ir daudz, bet bērnudārzs tic, ka kopīgiem spēkiem to izdosies paveikt. 

 

Ir liels gandarījums par vecāku lielo aktivitāti un atsaucību.

Paldies visiem, ka palīdzat “Pienenītei” kļūt sakoptākai!

Bērnudārza sakopšanas darbu fotogrāfijas ir iespējams apskatīt šeit.

Iestādes kolektīvā vārdā,
metodiķe Santa Cara