A A A

Izglītības ziņas

Valmieras tehnikumā plānotas izmaiņas mācību procesa organizācijā

16.10.2018. 15:45
19919_valmieras_tehnikums.jpg

2015./2016.mācību gadu Rankas Profesionālā vidusskola uzsāka ne kā autonoma izglītības iestāde, bet gan apvienota ar Valmieras tehnikumu. Pamatojoties uz Ministru kabineta 2015.gada 9.marta rīkojumu Nr.113 “Par Rankas Profesionālās vidusskolas likvidāciju”, 2015.gada 1.septembrī Rankas Profesionālā vidusskola tika likvidēta, pievienojot Valmieras tehnikumam. Atbilstoši Izglītības kvalitātes valsts dienesta 2015.gada 8.septembra lēmumam Nr.2-26/386 “Par izglītības iestādes svītrošanu no Izglītības iestāžu reģistra un grozījumu izdarīšanu Izglītības iestāžu reģistrā” Rankas Profesionālā vidusskola tika svītrota no Izglītības iestāžu reģistra un Valmieras tehnikumam tika noteikta papildu izglītības programmu īstenošanas vieta “Rankas AVS”, Ranka, Rankas pagasts, Gulbenes novads.

Mikus Dubickis: Valmiera ir zaļa un sulīga

15.10.2018. 16:29
19908_img_2595.jpg

Rubriku "Mana vieta Valmierā" turpina Mikus Dubickis - eksperts studiju kvalitātes jautājumos, kurš sava darba gaitas Vidzemes Augstskolā uzsāka pavisam nesen, bet jau iemīlējis pastaigas ne vien Gaujas gleznainajos krastos, bet arī pilsētā un par savu mīļāko vietu labprāt sauc savu darba vietu - Vidzemes Augstskolu Cēsu ielā 4.

 

“Kopā varam!” - Gaujas krasta vidusskola - attīstības centrs dalās pieredzē

15.10.2018. 14:49
19905_20181008_135808.jpg

Ar skolas devīzi un direktores I.Kļaviņas prezentāciju par skolu sākām pieredzes apmaiņas semināru Valmieras Gaujas krasta vidusskolā - attīstības centrā. Pie mums viesojās kolēģi no Lietuvas – Viļņas Psihosociālā darba un integrācijas centra, Nedzirdīgo izglītības centra, cilvēku ar speciālām vajadzībām NVO - un Latvijas Pieaugušo izglītības asociācijas. Vizīte notika programmas Erasmus+ ietvaros, lai iepazītos ar skolas darbību, piedāvātajām izglītības programmām un darbu jauniešiem ar dzirdes traucējumiem integrācijā.

 

VVĢ pārstāvēta “Baltijas jūras projekta” konferencē “Global Citizen 2030”

15.10.2018. 14:34
19904_dsc01715.jpg

No 18. līdz 21.septembrim Vācijā (pilsētiņā Damp) notika “Baltijas jūras projekta” un Vācijas UNESCO Asociēto skolu konference “Global Citizen 2030”, kurā Latvijas delegācijas sastāvā bija arī Valmieras Valsts ģimnāzijas (VVĢ) skolēns Rihards Baiks un skolotāja Anda Deksne.

 

Igaunijas energokompānijas “Eesti Energia” pārstāvju vizīte Valmieras tehnikumā

12.10.2018. 11:05
19890_valmieras_tehnikums_eestienergia.jpg

10.oktobrī Valmieras tehnikumā notika pirmā sanāksme ar Igaunijas energokompānijas “Eesti Energia” pārstāvjiem par darba vidē balstītu mācību un prakšu iespējām tehnikuma izglītojamajiem. Sanāksmes laikā “Eesti Energia” pārstāvji tika iepazīstināti ar Valmieras tehnikuma īstenotajām izglītības programmām, mācību laboratorijām un nākotnes attīstības perspektīvām. Savukārt energokompānijas pārstāvji prezentēja savu uzņēmumu un dalījās pieredzē par sadarbību ar profesionālās izglītības iestādēm un augstskolām Igaunijā.

STEM darbnīcas "Karjeras orbītā" skolēnu rudens brīvlaikā

11.10.2018. 16:20
19883_mehatronikas_skola.jpg

Skolēnu rudens brīvlaikā no 22.līdz 26.oktobrim katru darba dienu no plkst. 9.00 līdz 15.00 biedrība "Valmieras divi krasti" piedāvā STEM darbnīcas "Karjeras orbītā", kurās aicinām piedalīties jauniešus vecumā no 13- 16 gadiem.

Valmierā atklāj jaunu iniciatīvu pret kibermobingu - “Iekod pirkstā!”

03.10.2018. 10:45
19866_kristapslapiksphoto19.jpg

88% vecāku Vidzemē tostarp Valmierā uzskata, ka kibermobings jeb emocionālā pazemošana internetā ir aktuāla problēma bērnu un pusaudžu vidū, jo viņi daudz laika pavada virtuālajā vidē, liecina aptaujas dati*. Tomēr 70% aptaujāto atzina, ka nezinātu, kā rīkoties situācijā, ja viņu bērnus skartu kibermobings. Lai veicinātu atbildīgu mobilo ierīču un interneta lietošanu, kā arī mazinātu kibermobingu bērnu un pusaudžu vidū, mobilo sakaru operators BITE, sadarbojoties ar ekspertiem, 27.septembrī ar pasākumu Valmierā atklāja iniciatīvu pret kibermobingu “Iekod pirkstā!”.

Noslēdzies Latvijas skolu jaunatnes fotokonkurss “Mana zeme skaistā”

10.10.2018. 10:14
19865_valm_air76.jpg

Latvijas valsts simtgades pasākumu ietvaros norisinās projekts “Latvijas skolu jaunatnes fotokonkurss ”Mana zeme skaistā””, kura mērķis ir stiprināt Latvijas skolu jaunatnē piederības sajūtu un mīlestību pret savu zemi, īstenojot mūsdienu tehniskām iespējām atbilstošas radošās aktivitātes. Konkursa mērķauditorija ir skolēni no 1. līdz 12.klasei.

Valmieras Pārgaujas sākumskola, sagaidot simtgadi

06.10.2018. 19:41
19860_lv100vps.jpg

“Es esmu Latvija”- tāds es biju vakar, tāds es esmu šodien un tāds es būšu rīt. Koncerts “Es savai Tēvzemei…”, gandrīz pirms gada, veltījums Latvijas 99. dzimšanas dienai. Katra skolēna izgatavots Latvijas karodziņš ,630 vienuviet ,paužot piederību un mīlestību Latvijai, ar lūgsnu “Dod dieviņi otram dot, ne no otra mīļi lūgt!”. Šis ir viens no mūsu simts labiem darbiem Latvijai.

Aicina iesniegt jaunatnes iniciatīvu projektus mācību motivācijas palielināšanai

03.10.2018. 16:03
19814_trasevalmiera.jpg

Valmieras pilsētas pašvaldība aicina jauniešu organizācijas iesniegt jaunatnes iniciatīvu projektu pieteikumus. Projektu fokuss – skolēni ar risku nepabeigt skolu, viņu mācību motivācijas palielināšana un aktīvas līdzdalības veicināšana ikdienas dzīvē. Projektu konkurss notiek Eiropas Sociālā fonda projekta “PuMPuRS”* ietvaros. Konkursa ietvaros iespējams iegūt 4600 eiro savas idejas īstenošanai. Pretendenti savus pieteikumus var iesniegt līdz 2018. gada 2. novembrim.

Valmieras pedagogi saņem apbalvojumu

04.10.2018. 17:27
19827_lrgbuc04430.jpg

4.oktobrī koncertzālē “Valmiera” par izcilu pedagoģisko darbu un ieguldījumu izglītības kvalitātes veicināšanā tika godināti Valmieras pilsētas pašvaldības izglītības iestāžu pedagogi.

Pēc pieredzes uz Giterslo apriņķi

01.10.2018. 16:01
19794_photo20180929101236.jpg

No 23.septembra līdz 26.septembrim, pateicoties ilggadējai Valmieras pilsētas un apkārtējo novadu sadarbībai ar Giterslo apriņķi,  Valmieras un apkārtējo novadu jaunatnes darbā iesaistītajiem pašvaldību darbiniekiem bija iespēja iepazīties ar Giterslo apriņķa pieredzi darbā ar jaunatni.

Zinātnieku nakts Valmierā

27.09.2018. 10:25
19753_5893349712_3405d3d3be_o.jpg

28.septembrī Valmierā notiks Eiropas Zinātnieku nakts. Pasākuma mērķis ir atraktīvā veidā skaidrot un popularizēt zinātnes sasniegumus Valmierā un Vidzemē, ļaut plašākai sabiedrībai ielūkoties zinātnisko laboratoriju darba noslēpumos.         

Skolēni izzina maizes cepšanas noslēpumus

26.09.2018. 11:23
19743_20180903_130012.jpg

Jaunā mācību gada ieskaņā Valmieras 5. vidusskolas 9. klases skolēni projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros viesojās Blomes pagasta “Donās” pie Ilzes Briedes. Sākumā bija iespēja uzzināt par maizes cepšanas vēsturi, arī par to, kā un kāpēc juriste no Rīgas nolēmusi meklēt jaunus izaicinājumus tālu prom no galvaspilsētas. Ilze pastāstīja arī to , cik lietderīgas ir viņas juristes zināšanas uzņēmējdarbībā.

Vai hobijs var kļūt par peļņas avotu?

26.09.2018. 11:05
19742_img20180910wa0002.jpg

Uzsākot jauno mācību gadu, Valmieras 2.vidusskolas 5. un 10. klašu skolēni devās mācību ekskursijā uz Beverīnas novadu, lai Iepazītos ar lauku tūrisma nozari, tās iespējām un nodarbinātību, apmeklējot saimniecības „Vīnkalnieši” un “Arāji”, kā arī noskaidrot, kā hobijs var kļūt par profesiju un peļņas avotu.

Latvijas un Zviedrijas izglītības iestāžu sadarbības projekts “Skolu tilti”

26.09.2018. 10:48
19741_dsc_0071.jpg

No 26.līdz 29.septembrim Valmierā notiks Latvijas un Zviedrijas izglītības iestāžu sadarbības projekts “Skolu tilti”.

Robotikas nodarbības Valmieras Jaunatnes centrā Vinda

25.09.2018. 09:05
19726_robotikas_nodarbibas_vjc_vinda_valka111.jpg

Aicinām skolēnus pieteikties uz robotikas nodarbībām, kurās varēs apgūt robotikas un inženierbūves pamatus.

Valmierā notiks Kiberdiena

26.09.2018. 09:55
19738_mob.jpg

Lai veicinātu atbildīgu mobilo ierīču un interneta lietošanu, kā arī mazinātu kibermobingu bērnu un pusaudžu vidū, mobilo sakaru operators BITE, sadarbojoties ar Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekciju, Valsts policiju un Latvijas Drošāka interneta centru, atklāj iniciatīvu “Iekod pirkstā!”, organizējot Kiberdienu Valmierā.

Valmierā pedagogi pilnveidojas mācīšanās konsultantu kursos

26.09.2018. 08:21
19734_8297366194_45e79235e0_k.jpg

26.septembrī no plkst.9.00 topošajiem mācīšanās konsultantiem no Vidzemes reģiona būs iespēja vērot Valmieras sākumskolas skolotājas Kristīnes Švalbes sagatavotu latviešu valodas mācību stundu 2.klasei un Lolitas Trauliņas dabaszinību stundu 6.klasei. Pēc mācību stundu vērošanas norisināsies to analīze. Atklāto stundu vadīšana un vērošana ir viena no Valsts izglītības satura centra (VISC)  un Latvijas Universitātes Starpnozaru izglītības inovāciju centra (SIIC) mācīšanās konsultantu kursu sastāvdaļām.

Oktobris – karjeras mēnesis

25.09.2018. 13:37
19728_izstastifinal.jpg

Oktobrī plānotas dažādas karjeras dienu aktivitātes. Karjeras dienās programma būs plaša tā, lai ikviens skolēns varētu atrast sev interesējošu aktivitāti. Būs iespēja ne tikai piedalīties, bet aktīvi diskutēt par viņiem aktuālajiem jautājumiem, plānojot savu nākotni.