A A A

Mācību priekšmetu olimpiādes

Mācību priekšmetu olimpiādes un skolēnu ZPD konferences 2017./2018. m.g.

 

Mācību priekšmets

Klase

2.posma
Valmieras pilsētā un
novados norises laiks

2.posma rezultāti

3.posms
valsts olimpiādes norises laiki

Latviešu valoda un literatūra (NOLIKUMS) (26.00 KB)

8. un 9.

15.01.

REZULTĀTI (705.51 KB)

19.03

Latviešu valoda un literatūra (NOLIKUMS) (625.35 KB)

11. un 12.

29.01.

REZULTĀTI (311.07 KB)

  09.03.

Latviešu valoda un literatūra (Valmieras pilsētas un starpnovadu) (NOLIKUMS) (17.38 KB)

6. un 7.

09.04.

REZULTĀTI - 6.KL (508.71 KB)

REZULTĀTI - 7.KL. (507.99 KB)

-

Latviešu valoda 
(mazākumtautību izglītības programmu) (NOLIKUMS) (110.43 KB)

7.– 8.

20.10.(2017.)

REZULTĀTI (342.95 KB)

24.11.– I kārta (2017.)
18.01.– II kārta

Angļu valoda (NOLIKUMS) (340.90 KB)

11.- 12.

01.12.(2017.)

REZULTĀTI (570.62 KB)

09.02.- I kārta

22.03.- II kārta

Angļu valoda (Valmieras pilsētas un starpnovadu) (NOLIKUMS) (40.00 KB)

6. un 8.

13.02.

REZULTĀTI - 8.KL. (514.26 KB)

REZULTĀTI - 6.KL. (515.56 KB)

-

Franču valoda

5.–12.

10.01.

 

03.03.

Vācu valoda (NOLIKUMS) (332.51 KB)

10.–12.

22.11.(2017.)

REZULTĀTI (537.88 KB)

27.01. – I kārta
 23.02. – II kārta

Vācu valoda (asociācija izstrādā uzd.) (NOLIKUMS) (341.52 KB)

8.

26.02.

REZULTĀTI (527.49 KB)

-

Atklātā krievu valodas (dzimtās) un literatūras 32. olimpiāde

8. -12.

 

 

 

Krievu valoda (svešvaloda) (NOLIKUMS) (28.50 KB)

10.- 12.

08.02

REZULTĀTI (665.71 KB)

A  grupa (665.71 KB)

 

REZULTĀTI B grupa (659.70 KB)

10.03.

Krievu valoda (svešvaloda) (Valmieras pilsētas un starpnovadu) (NOLIKUMS) (26.00 KB)

9.

08.02.

REZULTĀTI Agrupa (647.88 KB)

 

REZULTĀTI Bgrupa (614.47 KB)

-

Matemātika (NOLIKUMS) (29.84 KB)

9.–12.

02.02.

REZULTĀTI (572.72 KB)

08.03. – 09.03.

Matemātika (uzd. izstrādā NMS ) (NOLIKUMS) (30.73 KB)

5. - 8.

16.02

REZULTĀTI (487.94 KB)

-

Mūzika (NOLIKUMS) (42.50 KB)

6.-12.

22.02.

REZULTĀTI (293.27 KB)

24.03.Cēsis (Vidzeme)

28.03. Rīga (Valsts)

REZULTĀTI (293.27 KB)

Latvijas 45. atklātā matemātikas olimpiāde (NOLIKUMS) (299.27 KB)

5.-12.

-

 

29.04. Rīgā, Daugavpilī un Liepājā

Fizika ( 9. klašu grupā drīkst piedalīties arī jaunāki izglītojamie par devīto klasi) (NOLIKUMS) (604.79 KB)

9.–12.

19.01.(tiešsaistē)

REZULTĀTI (409.35 KB)

05.04.– 06.04.

Latvijas 43. atklātā fizikas olimpiāde

9. – 12.

-

 

 

Latvijas 46. atklātā astronomijas olimpiāde

8. – 12.

-

 

 

Ķīmija ( 9. klašu grupā drīkst piedalīties arī jaunāki izglītojamie par devīto klasi) (NOLIKUMS) (631.90 KB)

9.–12.

06.02. (tiešsaistē)

REZULTĀTI (551.40 KB)

27.03.– 29.03.

Latvijas atklātā ķīmijas olimpiāde

8. - 12.

-

 

 

Bioloģija (NOLIKUMS) (349.69 KB)

9. – 12.

30.11.(tiešsaistē)(2017.)

REZULTĀTI (547.00 KB)

24.01.– 26.01.

Ģeogrāfija

(drīkst piedalīties  9.kl.izglītojamie) (NOLIKUMS) (555.15 KB)

10.–12.

21.02.(tiešsaistē)

REZULTĀTI (534.13 KB)

12.04. - 13.04.

Ģeogrāfija (Valmieras pilsētas un starpnovadu) (NOLIKUMS) (16.09 KB)

8.

06.03.

REZULTĀTI (602.53 KB)

-

Vidzemes reģiona Ģeogrāfijas olimpiāde

8.

-

 

26.04. Gulbenē

Latvijas 42. atklātā ģeogrāfijas olimpiāde

8.-12.

-

 

04.11.2017.

Ekonomika (NOLIKUMS) (601.57 KB)

10.–12.

31.01.(tiešsaistē)

REZULTĀTI (399.05 KB)

07.03.

Informātika (programmēšana) Jaunākajā klašu grupā (8.-10.kl.) drīkst piedalīties arī jaunāki izglītojamie par astoto klasi. (NOLIKUMS) (745.97 KB)

8.–12.

16.01.(tiešsaistē)

REZULTĀTI (432.59 KB)

01.03. - 02.03.

REZULTĀTI (605.02 KB)

Vēsture (NOLIKUMS) (597.21 KB)

9.

12.01.

REZULTĀTI (534.07 KB)

26.03.

Vēsture (NOLIKUMS) (597.21 KB)

12.

12.01.

REZULTĀTI (533.09 KB)

20.02.

Latvijas vēsture (Valmieras pilsētas un starpnovadu) (NOLIKUMS) (18.36 KB)

7.

01.03.

 

-

Vidzemes reģiona atklātā politikas un tiesību olimpiāde (sadarbībā ar Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu fakultāti) (NOLIKUMS) (35.00 KB)

11. - 12.

16.03.

REZULTĀTI (419.27 KB)

 

Filozofija (Olimpiādē drīkst piedalīties arī 10. klašu izglītojamie) (NOLIKUMS) (591.39 KB)

11. - 12.

23.01.

REZULTĀTI (525.61 KB)

06.03.

3.atklātā Inženierzinātņu olimpiāde (NOLIKUMS) (402.73 KB)

9.

22.01. - 11.02.2018.  (tiešsaistē)

 

24. februārī RTU Inženierzinātņu vidussk.

Mājturība un tehnoloģijas (meitenes, zēni): 

  • koka un metāla tehnoloģijas - NOLIKUMS (709.70 KB)
  • tekstila tehnoloģijas - NOLIKUMS (711.13 KB)

Mājsaimniecība (NOLIKUMS) (717.50 KB)

 

 

8. – 9.

8.- 9.

10.-12.

01.02.

Koka un metāla tehnoloģijas - REZULTĀTI (372.91 KB)

Tekstila tehnoloģijas - REZULTĀTI (655.73 KB)

REZULTĀTI 10.-12. (774.59 KB)

04.04.

Mājturība un tehnoloģijas zēniem (Valmieras pilsētas un starpnovadu) (NOLIKUMS) (60.50 KB)

6. - 7.

20.03

REZULTĀTI 6.kl. (293.01 KB)

REZULTĀTI 7.kl. (294.04 KB)

-

Vidzemes reģiona tehniskās grafikas olimpiāde (NOLIKUMS) (4.28 MB)

8. - 12.

17.04.

REZULTĀTI (290.15 KB)

 

2.- 4. klašu olimpiādes (Valmieras pilsētas un starpnovadu) (NOLIKUMS) (390.36 KB)

1.- 4.

21.03

* kombinētā  2. kl.,

* latviešu val. 3.un 4. kl.

REZULTĀTI 2.kl. (384.59 KB)

REZULTĀTI 3.kl. (374.58 KB)

REZULTĀTI 4.kl. (372.49 KB)

 

 

 

REZULTĀTI 3.klase (375.34 KB)

REZULTĀTI 4.klase (375.98 KB)

-

16.02.

matemātika 3. un 4. kl.

Vidzemes reģiona 3. klašu olimpiāde:

3.

06.04.- Valmieras Pārgaujas sākumskola, Valmieras Viestura vidusskola

REZULTĀTI latviešu valoda (485.05 KB)

REZULTĀTI matemātika (473.05 KB)

 

 

Skolēnu zinātniski pētniecisko darbu (ZPD) konference (NOLIKUMS) (407.74 KB)

10. -12.

23.03.Vidzemes reģiona konference Vidzemes Augstskolā (darbu  iesūtīšana ViA 09.03.? )

 

 20.04. - 21.04.Latvijas 42. skolēnu ZPD  konference

Eiropas savienības dabaszinātņu olimpiāde (EUSO) NOLIKUMS (20.36 KB)  izglītojamie līdz 17 gadu vecumam  Praktisko darbu atlases posms 03.02.2018. - UZAICINĀTIE DALĪBNIEKI (311.26 KB)    

 

Latvijas Universitātes A.Liepas Neklātienes matemātikas skolas rīkotie pasākumi 2017./2018.mācību gadā

Valmieras pilsētas pašvaldības 30.10.2017. rīkojums Nr.2.2.1.2./17/254 "Par 2017./2018.mācību gada mācību priekšmetu olimpiāžu rīcības komisiju izveidošanu un apstiprināšanu" (2.06 MB)

 

Valmieras pilsētas un starpnovadu mācību priekšmetu olimpiāžu kalendārs 2017./2018.m.g. (174.09 KB)

VISC 2017.gada 14.augusta rīkojums Nr.25.1.-04/43 "Par mācību priekšmetu olimpiāžu organizēšanu un norisi 2017./2018.mācību gadā"