A A A

Mācību priekšmetu olimpiādes

Mācību priekšmetu olimpiādes un skolēnu ZPD konferences 2018./2019. m.g.

 

Mācību priekšmets

Klase

2.posma
Valmieras pilsētā un
novados norises laiks

2.posma rezultāti

3.posms
valsts olimpiādes norises laiki

Latviešu valoda un literatūra

8. un 9.

 

 

 

Latviešu valoda un literatūra

11. un 12.

 

 

 

Latviešu valoda un literatūra (Valmieras pilsētas un starpnovadu)

6. un 7.

 

 

 

Latviešu valoda 
(mazākumtautību izglītības programmu)

7.– 8.

 

 

 

Angļu valoda

11.- 12.

 

 

 

Angļu valoda (Valmieras pilsētas un starpnovadu)

6. un 8.

 

 

 

Franču valoda

5.–12.

 

 

 

Vācu valoda

10.–12.

 

 

 

Vācu valoda (asociācija izstrādā uzd.)

8.

 

 

 

Atklātā krievu valodas (dzimtās) un literatūras 32. olimpiāde

8. -12.

 

 

 

Krievu valoda (svešvaloda)

10.- 12.

 

 

 

 

Krievu valoda (svešvaloda) (Valmieras pilsētas un starpnovadu)

9.

 

 

 

Matemātika

9.–12.

 

 

 

Matemātika (uzd. izstrādā NMS )

5. - 8.

 

 

 

Mūzika

6.-12.

 

 

 

 

Latvijas 45. atklātā matemātikas olimpiāde

5.-12.

 

 

 

Fizika ( 9. klašu grupā drīkst piedalīties arī jaunāki izglītojamie par devīto klasi)

9.–12.

 

 

 

Latvijas 43. atklātā fizikas olimpiāde

9. – 12.

 

 

 

Latvijas 46. atklātā astronomijas olimpiāde

8. – 12.

 

 

 

Ķīmija ( 9. klašu grupā drīkst piedalīties arī jaunāki izglītojamie par devīto klasi)

9.–12.

 

 

 

Latvijas atklātā ķīmijas olimpiāde

8. - 12.

 

 

 

Bioloģija

9. – 12.

 

 

 

Ģeogrāfija

(drīkst piedalīties  9.kl.izglītojamie)

10.–12.

 

 

 

Ģeogrāfija (Valmieras pilsētas un starpnovadu)

8.

 

 

 

Vidzemes reģiona Ģeogrāfijas olimpiāde

8.

 

 

 

Latvijas 42. atklātā ģeogrāfijas olimpiāde

8.-12.

 

 

 

Ekonomika

10.–12.

 

 

 

Informātika (programmēšana) Jaunākajā klašu grupā (8.-10.kl.) drīkst piedalīties arī jaunāki izglītojamie par astoto klasi.

8.–12.

 

 

 

 

Vēsture

 

 

 

 

Vēsture

 

 

 

 

Latvijas vēsture (Valmieras pilsētas un starpnovadu)

 

 

 

 

Vidzemes reģiona atklātā politikas un tiesību olimpiāde (sadarbībā ar Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu fakultāti)

11. - 12.

 

 

 

Filozofija (Olimpiādē drīkst piedalīties arī 10. klašu izglītojamie)

11. - 12.

 

 

 

3.atklātā Inženierzinātņu olimpiāde

9.

 

 

 

Mājturība un tehnoloģijas (meitenes, zēni): 

  • koka un metāla tehnoloģijas
  • tekstila tehnoloģijas

Mājsaimniecība

 

 

8. – 9.

8.- 9.

10.-12.

 


 

 

Mājturība un tehnoloģijas zēniem (Valmieras pilsētas un starpnovadu)

6. - 7.

 

 

 

Vidzemes reģiona tehniskās grafikas olimpiāde

8. - 12.

 

 

 

2.- 4. klašu olimpiādes (Valmieras pilsētas un starpnovadu)

1.- 4.

     
 

Vidzemes reģiona 3. klašu olimpiāde:

  • Matemātika
  • Latviešu valoda

3.

 

 

 

Skolēnu zinātniski pētniecisko darbu (ZPD) konference

10. -12.

 

 

 

Eiropas savienības dabaszinātņu olimpiāde (EUSO)  izglītojamie līdz 17 gadu vecumam       

 

Latvijas Universitātes A.Liepas Neklātienes matemātikas skolas rīkotie pasākumi 2017./2018.mācību gadā

Valmieras pilsētas pašvaldības 30.10.2017. rīkojums Nr.2.2.1.2./17/254 "Par 2017./2018.mācību gada mācību priekšmetu olimpiāžu rīcības komisiju izveidošanu un apstiprināšanu" (2.06 MB)

 

Valmieras pilsētas un starpnovadu mācību priekšmetu olimpiāžu kalendārs 2017./2018.m.g. (174.09 KB)

VISC 2017.gada 14.augusta rīkojums Nr.25.1.-04/43 "Par mācību priekšmetu olimpiāžu organizēšanu un norisi 2017./2018.mācību gadā"