A A A

Konkursu nolikumi

Interešu izglītības konkursu nolikumi 

Vokālās mūzikas konkurss "Balsis 2017" nolikums šeit un šeit (469.21 KB) (76.00 KB)

Vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas konkurss un tērpu skate "Latvijas toņi un pustoņi" nolikums šeit un šeit (414.15 KB) (85.00 KB)

Tautas deju skate un Valmieras deju apriņķa deju svētku nolikums šeit un šeit  (436.58 KB) (45.00 KB)

Skolēnu skatuves runas un mazās formas uzvedumu konkursa nolikums šeit un šeit  (297.71 KB) (70.50 KB)

Mūsdienu deju radošā konkursa nolikums šeit un šeit; pieteikuma anketa šeit (305.02 KB) (22.74 KB) (13.14 KB)

Latvijas izglītības iestāžu vokāli instrumentālo ansambļu, instrumentālo kolektīvu un popgrupu festivāls - konkursa "No baroka līdz rokam" nolikums  (242.04 KB)

VIII Latvijas izglītības iestāžu pūtēju orķestru salidojuma nolikums  (182.94 KB)

Latvijas bērnu un jauniešu folkloras kopu Nemateriālā kultūras mantojuma apgūšanas un pārmantošanas programmas "Pulkā eimu, pulkā teku" Nacionālā sarīkojuma nolikums  (207.24 KB)

Jaundeju konkursa "Mēs un deja" nolikums  (265.09 KB)

Latvijas skolēnu lidmodeļu sacensību nolikums  (136.26 KB)

45.Starptautiskā bērnu mākslas izstādes-konkursa "LIDICE 2017" nolikums  (318.25 KB)

"Lecam pa jaunam, lecam pa vecam" nolikums  (220.97 KB)

Tautas deju festivāla "Latvju bērni danci veda" nolikums  (271.01 KB)

III Latvijas skolu jaukto koru salidojums "Kalniem pār" nolikums (260.01 KB)

Baltijas valstu interešu izglītības iestāžu komandu sacensības trases automodelismā nolikums /images/userfiles/another/2017_balt_valstu_sac_auto_nolikums.pdf (153.85 KB)

Koru konkursa nolikums šeit un šeit (386.73 KB) (71.00 KB)