A A A

Nolikumi 2018

Interešu izglītības konkursu nolikumi 

Valmieras pilsētas un starpnovadu (Beverīnas, Burtnieku, Kocēnu, Mazsalacas, Naukšēnu un Rūjienas novadu) zēnu koru, 5.-9.klašu (4.-6., 5.-8.kl.) un jaukto koru konkursa nolikums (1.86 MB)

Valmieras pilsētas, Beverīnas, Burtnieku, Kocēnu, Mazsalacas, Naukšēnu un Rūjienas novadu skolēnu tautas deju kolektīvu obligātā repertuāra pārbaudes seminārs nolikums un pieteikums (1.22 MB) (13.57 KB)

Latvijas vispārējās izglītības iestāžu un interešu izglītības iestāžu 5.-9.klašu, 5.-12.klašu koru konkurss "Dziesmai būt!” un laureātu koncerta NOLIKUMS (176.31 KB)

Latviešu tautas dziesmu dziedāšanas sacensību skolu jaunatnei “LAKSTĪGALA 2018” nolikums (201.48 KB)

Bērnu tautas deju festivāl "LATVJU BĒRNI DANCI VEDA” nolikums (200.12 KB)

Izglītības un kultūras iestāžu 5.-9. un 7.-9. klašu tautas deju kolektīvu pasākums “LECAM PA JAUNAM, LECAM PA VECAM” nolikums (298.09 KB)

JAUNRADES DEJU KONKURSS "MĒS UN DEJA” nolikums (190.13 KB)

Latvijas izglītības iestāžu pūtēju orķestru skates nolikums (175.54 KB)

II Latvijas izglītības iestāžu simfonisko orķestru, kamerorķestru un stīgu orķestru festivāls - konkursa nolikums (160.83 KB)

Skolēnu skatuves runas konkursa pieteikums un nolikums (41.50 KB) (1.34 MB)

Latvijas izglītības iestāžu vokāli instrumentālo ansambļu, instrumentālo kolektīvu un popgrupu festivāls – konkurss "No baroka līdz rokam” nolikums un pieteikums, protokols (165.88 KB) (41.50 KB) (765.82 KB)

X Latvijas zēnu koru salidojums “PUIKAS VAR!” nolikums un pieteikuma anketa (301.43 KB) (14.10 KB)

Valmieras pilsetas un starpnovadu (Beverīnas, Burtnieku, Kocenu, Mazsalacas, Nauksenu un Rujienas novadu) vokālas muzikas konkurss "Balsis 2018" nolikums un pieteikums (2.65 MB) (36.50 KB)

Vides objektu un makslas darbu izstade - konkurss "Visa Dieva radlbina saulite llgojas" nolikums un pieteikums (1.43 MB) (11.91 KB)

Baltijas valstu interešu izglītības iestāžu komandu sacensības trases automodelismā nolikums

Latvijas skolēnu lidmodeļu sacensības Latvijas skolēnu trases automodeļu sacensības iesācējiem "Motormuzeja kauss” nolikums (149.44 KB)

Latvijas skolēnu ROBOTIKAS sacensības "Siguldas kauss 2018” nolikums (180.03 KB)

19. Latvijas skolu teātru turnīrs "Teātra sports 2018” nolikums (106.00 KB)

Latvijas izglītības iestāžu vokāli instrumentālo ansambļu, instrumentālo kolektīvu un popgrupu festivāla - konkursa "No baroka līdz rokam" popgrupu atlases kārtas protokols (765.82 KB)