A A A

Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai

Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai
(Projekta identifikācijas  Nr. 8.3.4.0/16/I/001)

Mērķis: Nodrošināt ilgtspējīga visaptveroša mehānisma radīšanu, veidojot atbalstošu un iekļaujošu skolas vidi ikvienam skolēnam.

Iesaistītas: Valmieras 2.vidusskola, Valmieras 5.vidusskola, Valmieras Viestura vidusskola, Valmieras Pārgaujas ģimnāzija.

Aktivitātes: Individuālais materiālais atbalsts (transports, ēdināšana, naktsmītnes, individuālās lietošanas preces),  individuāla atbalsta plāna izstrāde, konsultatīvais atbalsts izglītojamiem ar priekšlaicīgu mācību pārtraukšanas risku, pedagogu un atbalsta personāla speciālistu tālākizglītība.

Informācija: http://ikvd.gov.lv/esf-projekts/, www.pumpurs.lv