A A A

Ielu uzturēšana un remonts

Aktualizēts 07.02.2018.

  • Valmieras pilsētas pašvaldības 25.01.2018. domes sēdē ar lēmumu Nr.2 tika apstiprinātas Valmieras pilsētas Ielu un ietvju uzturēšana un to posmu uzturēšanas klases ziemas sezonai (no 1.novembra līdz 31.martam) un vasaras sezonai (no 1.aprīļa līdz 31.oktobrim). Atkarībā no virsmas seguma un satiksmes intensitātes ielas Valmieras pilsētā tiek iedalītas četrās klasēs, kur A un B klasē ir asfaltētās ielas, C un D klasēs – ielas ar grants segumu.  
VALMIERAS PILSĒTAS IELU SADALĪJUMS PA UZTURĒŠANAS KLASĒM (36.21 KB)
Vasaras sezonā tiek slaucītas pilsētas asfaltētās ielas, svaukārt grantētās ielas tiek apstrādātas ar putekļu absorbentu un greiderētas. Ziemas sezonā ielas tiek tīrītas, kā arī apstrādātas ar pretslīdes materiāliem.
 
Sniega segai pārsniedzot 5cm biezumu, pilsētas ietvēm tiek nodrošināta mehanizēta tīrīšana. 
MEHANIZĒTI TĪRĀMO IETVJU SARAKSTS (266.46 KB)
 
Saskaņā ar Valmieras pilsētas pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr.195 "Valmieras pilsētas teritorijas kopšanas un būvju uzturēšanas noteikumi"
Īpašniekam, kura piegulošajā teritorijā atrodas ietve, jānodrošina tās apstrāde ar pretslīdes materiālu. Tas pieejams kādā no 89 pilsētā izvietotajām smilšu kastēm. 
SARAKSTS AR PILSĒTĀ IZVIETOTAJĀM SMILŠU KASTĒM (249.77 KB)
 
Atgādinām, ka kārtību, kādā kopjama Valmieras pilsētas administratīvā teritorija un uzturamas tajā esošās ēkas un būves, nodrošinot sanitāro tīrību, teritorijas sakoptību un aizsardzību, nosaka Valmieras pilsētas pašvaldības 19.12.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.195 "VALMIERAS PILSĒTAS TERITORIJAS KOPŠANAS UN BŪVJU UZTURĒŠANAS NOTEIKUMI" (158.50 KB)
 
 
 
 

2017.GADS TRANSPORTA INFRASTRUKTŪRĀ UN TERITORIJAS LABIEKĀRTOŠANĀ VALMIERĀ

 

KARTE LEJUPIELĀDĒŠANAI - 2017.GADS TRANSPORTA INFRASTRUKTŪRĀ UN TERITORIJAS LABIEKĀRTOŠANĀ VALMIERĀ

PLAŠĀKA INFORMĀCIJA PAR PAVEIKTO