A A A

 Ielu remonti, satiksmes ierobežojumi un uzturēšana

Aktuālie satiksmes ierobežojumi Valmierā

Aktualizēts 29.08.2018.

 • No 22.augusta līdz 9.septembrim Smilšu un Grants ielās Valmierā tiks izbūvēts ūdensvads, radot būtiskus satiksmes ierobežojumus un ietekmējot Valmieras Valsts ģimnāzijas skolēnu nogādāšanu uz skolu septembra pirmajā nedēļā.

  No 22. līdz 31.augustam satiksmei slēgts būs Smilšu ielas posms no Semināra līdz Grants ielai. Slēgtā posma apbraucamais ceļš tiek organizēts pa Semināra ielu, Rīgas ielu un Grants ielu. Gājēju un velobraucēju kustība tiks nodrošināta pa esošajām ietvēm, kā arī piekļuve slēgtajā posmā esošajiem īpašumiem tiks nodrošināta. Piekļuve Valmieras Valsts ģimnāzijai tiks nodrošināta pa Grants ielu.

SATIKSMES ORGANIZĒŠANAS SHĒMA

No 1.septembra līdz 9.septembrim satiksmei slēgts būs Grants ielas posms pie Smilšu ielas un Smilšu iela no Grants ielas virzienā uz Brēžas ielu. Slēgtā posma apbraucamais ceļš tiks organizēts pa Smilšu ielu, Semināra ielu, Rīgas ielu un Grants ielu. Gājēju un velosipēdu kustība tiks nodrošināta pa esošajām ietvēm, kā arī piekļuve slēgtajā posmā esošajiem īpašumiem tiks nodrošināta. Piekļuve Valmieras Valsts ģimnāzijai tiks nodrošināta pa Smilšu ielu. Ērtākai nokļūšanai uz Valmieras Valsts ģimnāziju septembra pirmajā nedēļā būs atvērti skolas vārti no Semināra ielas. Skolēnu vecākiem lūgums mācību gada pirmajā nedēļā bērnu nogādāšanai uz skolu izmantot piekļuvi no Semināra ielas puses, kā arī vairāk izmantot Leona Paegles ielu.

SATIKSMES ORGANIZĒŠANAS SHĒMA

 

 • 31.augustā tiks uzsākta siltumtrases pievada pārbūve dzīvojamajām mājām Diakonāta ielā 1, 3, kā arī Gaujas ielā 2 Valmierā. Šajā laikā Diakonāta iela nebūs caurbraucama. Diakonāta ielas apbraukšana tiek organizēta pa Kārļa Baumaņa ielu. Piekļuve daļai Diakonāta ielā esošajiem īpašumiem tiks nodrošināta no Rīgas ielas, daļai – no Leona Paegles ielas puses. Darbus paredzēts pabeigt trīs nedēļu laikā. 

SATIKSMES ORGANIZĒŠANAS SHĒMA

 

 • Jau no pirmdienas, 27.augusta, līdz ceturtdienas, 30.augusta, vakaram saistībā ar asfaltbetona ieklāšanas darbiem būs slēgts Kārļa Baumaņa ielas posms no Rīgas ielas līdz Leona Paegles ielai. Trešdien, 29.augustā, no Rīgas ielas tiks nodrošināta piekļuve AS Swedbank stāvlaukumam. Taču ceturtdien, 30.augustā, ielas posms būs slēgts jebkāda veida satiksmei. Dzīvojamai mājai Kārļa Baumaņa ielā 3 lūgums izmantot iebrauktuvi no Leona Paegles ielas puses.

SATIKSMES ORGANIZĒŠANAS SHĒMA

 

 • Piektdien, 31.augustā, būs slēgts autobusu apgriešanās laukums Alvila Freimaņa ielā pie Vidzemes slimnīcas. Autobuss veiks apgriešanās manevru pie Somu ielas, tādēļ laikā no plkst.8.00 līdz plkst.18.00 būs pārcelta arī autobusu pieturvieta. Slimnīcas apmeklētāji aicināti izmantot autostāvvietas Alvila Freimaņa ielas malā. Piekļuve slimnīcas korpusiem būs iespējama no Eduarda Lācera ielas puses. Asfaltēšanas sagatavošanas darbi autobusu apgriešanās laukumā tiek sākti jau trešdien, 29.augustā.

SATIKSMES ORGANIZĒŠANAS SHĒMA

 

 • No 14.maija notiek Kārļa un Lilijas ielu pārbūve. Kārļa ielu pārbūvēs posmā no Rīgas līdz Lilijas ielai un Lilijas ielu - posmā no Miera līdz Andreja Upīša ielai. Ielu pārbūves laikā atsevišķi ielu posmoi slēgti satiksmei. Satiksmes dalībnieki aicināti sekot līdzi izliktajām ceļa zīmēm un informācijai, kā piekļūt būvdarbu zonā esošajiem objektiem. Piekļuve būvdarbu zonā esošajiem īpašumiem un uzņēmumiem tiks nodrošināta. Taču iestāžu un uzņēmumu apmeklētāji aicināti izmantot automašīnu stāvvietas, kas neatrodas būvdarbu zonā uz Kārļa un Lilijas ielām.

  No 15.augusta satiksmei tiks slēgts Andreja Upīša un Lilijas ielu krustojums. Piebraukšana ēkai Andreja Upīša ielā 1B tiks nodrošināta no Leona Paegles ielas puses. Darbus plānots pabeigt 3 nedēļu laikā.

SATIKSMES ORGANIZĒŠANAS SHĒMA 

 

 • No 9.augusta saistībā ar ūdensvada izbūves darbiem satiksmei slēgs Mālu ielu posmā no Jāņparka ielas līdz Mālu ielai 14. Slēgtā posma apbraucamais ceļš organizēts pa Parka, Sporta un Jāņparka ielām. Satiksmes ierobežojumi paredzēti līdz septembra vidum. Pēc tam darbi tiks turpināti Nauču ielā no Jāņparka ielas līdz Mujānu ielai. 

SATIKSMES ORGANIZĒŠANAS SHĒMA

 

 • No 2.jūlija uzsākti pārbūves darbi Georga Apiņa ielas sākuma posmā pie Leona Paegles ielas. Tur paredzēts izbūvet divas automašīnu stāvvietas. Darbi tiek sākti, izbūvējot automašīnu stāvlaukumu Valmieras Gaujas krasta vidusskolas - attīstības centra teritorijā. Pēc tam darbi tiks uzsākti stāvlaukuma daļā pie deviņstāvu ēkām. Šajā laikā ielas posmā būs slēgta automašīnu kustība. Tādēļ lūgums māju iedzīvotājiem jau iepriekš ieplānot citu vietu automašīnu novietošanai. 
 • No 18.jūnija līdz jūlija beigām satiksmei slēgs Burtnieku ielu posmā no Valkas ielai līdz Burtnieku ielai 1 kanalizācijas izbūves darbu dēļ. Slēgtā posma apbraukšana tiek organizēta pa Beverīnas, Akmeņu un Loku ielām. Piekļuve īpašumiem tiks nodrošināta.
 • No 21.jūnija līdz vasaras beigām satiksmei slēgs Voldemāra Baloža ielas posmu no iebrauktuves uz Voldemāra Baloža ielā 13A esošajiem uzņēmumiem līdz Jumaras ielai. Slēgtā posma apbraucamais ceļš organizēts pa Ausekļa ielu, Rīgas ielu, Eduara Lācera ielu, Somu ielu un Valmieras apvedceļu P18 līdz Jumaras ielai. Gājēju un velosipēdu kustība būs iespējama pa esošajām ietvēm gar ceļa darbu zonu.

SATIKSMES ORGANIZĒŠANAS SHĒMA

 

 • No 28.maija līdz 28.septembrim satiksmei slēgts Ausekļa ielas posms no Rīgas līdz Straupes ielai pārbūves darbu dēļ. Piekļuve būvdarbu zonā esošajiem īpašumiem tiks nodrošināta.

SATIKSMES ORGANIZĒŠANAS SHĒMA

 • 12.jūlijā sākta Valmieras pilsētas Rietumu industriālās maģistrāles būvniecība, divu kilometru garumā pagarinot Leona Paegles ielu un savienojot to ar autoceļu P18 Valmiera-Smiltene.

 • Satiksmei slēgts Mālu ielas posms no Matīšu šosejas līdz Ainažu ielai pārbūves darbu dēļ. Ielas posma asfaltēšana plānota pēc 20.augusta.  Pa blakus esošo gājēju un velosipēdu ceļu pārvietošanās ir atļauta. Piekļuve būvdarbu zonā esošajiem īpašumiem tiks nodrošināta.  Slēgtā ielas posma apbraukšana tiek organizēta pa Senču un Ainažu ielām, Senču un Pučurgas ielām, kā arī Sporta un Parka ielām. Piekļuve jaunbūvējamām daudzdzīvokļu ēkām tiek nodrošināta pa jauno Ķieģeļu ielas posmu.

SATIKSMES ORGANIZĒŠANAS SHĒMA

 

 • No 21.maija tiek sākta Andreja Upīša ielas posmā no Beātes līdz Rubenes ielai pārbūve. Būvdarbu laikā satiksmei slēgts Andreja Upīša ielas posms no Beātes ielas līdz Rubenes ielai. Apbraucamais ceļš organizēts pa Beātes ielu, Georga Apiņa ielu un Rubenes ielu. Var izmantot arī Annas ielu. Piekļūšana Graudu ielas vienvirziena posmam iespējama pa Ezera ielu. Gājēju kustība nodrošināta gar ceļa darbu zonu, norobežojot ar palīgbarjerām un signāllentēm. Piekļuve slēgtajā zonā esošajiem īpašumiem tiks nodrošināta.

SATIKSMES ORGANIZĒŠANAS SHĒMA

 

 • No 11.maija sākusies Upes ielas posmā no Limbažu ielas līdz Matīšu šosejai pārbūve. Ielas posms šajā laikā satiksmei slēgts. Šajā ielas posmā dzīvojošajiem piekļuve īpašumiem tiks nodrošināta. 

SATIKSMES ORGANIZĒŠANAS SHĒMA

 

 • No 11.maija notiek automašīnu stāvlaukuma pārbūves darbi pie pirmsskolas izglītības iestādes "Buratino" Beātes ielā 42. Piekļuve izglītības iestādei būvdarbu laikā no Senču ielas. Drošības apsvērumu dēļ uz Beātes ielas pusi esošie bērnudārza vārti būvdarbu laikā slēgti. Lai netraucētu darbu norisi, lūgums vecākiem būvniecības laikā neizmantot Beātes ielā esošo automašīnu stāvlaukumu. Stāvlaukuma pārbūve var radīt lokālus satiksmes ierobežojumus. 

 

 

 

Projekta datums: 29.08.2018
Skatīt vairāk
Ielu infrastruktūras ikdienas uzturēšana

Aktualizēts 18.05.2018.

 • Iestājoties sausam un siltam laikam, aprīlī tika uzsākta pilsētas grantēto ielu greiderēšana. Tā pēc nepieciešamības tiek veikta visu vasaras sezonu.
 • No 14.maija pilsētas asfaltētajām ielām tiek uzsākts plānotais bedrīšu remonts. Taču ielām, kurām šogad paredzēta pārbūve, ikgadējie remonta darbi netiek plānoti. Bīstamās bedres Raiņa, Kauguru un Beātes ielās tika piebērtas ar šķembām jau iepriekš.
 • Maijā tiek veikta pilsētas grantēto ielu apstrāde ar putekļu absrobentu. Sākotnēji resursu ekonomijas dēļ ielām, kam šogad tiks klāts cietais virsmas segums, tika plānots apstrādi ar putekļu absorbentu neveikt. Taču, ņemot vērā agro un sauso pavasari, 17.maijā tika pieņemts lēmums virsmas apstrādi ar putekļu absorbentu veikt arī lielākajai daļai šo ielu. Tādēļ šīs ielas ir palikušas kā pēdējās, kam apstrāde nav veikta. Taču paredzams, ka pēdējās divās maija nedēļās ar putekļu absorbentu tiks apstrādātas arī lielāka daļa šo ielu.

Ņemot vērā virsmas segumu un satiksmes intensitāti, Valmieras ielas tiek iedalītas četrās klasēs, kur A un B klasē ir asfaltētās ielas, C un D klasēs – ielas ar grants segumu. 

VALMIERAS PILSĒTAS IELU SADALĪJUMS PA UZTURĒŠANAS KLASĒM 

Atbilstoši sezonai ielām tiek veikti nepieciešamie uzturēšanas darbi. Ziemas sezona ir no 1.novembra līdz 31.martam, vasaras sezona - no 1.aprīļa līdz 31.oktobrim.

Vasaras sezonā tiek slaucītas pilsētas asfaltētās ielas, svaukārt grantētās ielas tiek apstrādātas ar putekļu absorbentu un greiderētas. Ziemas sezonā ielas tiek tīrītas, kā arī apstrādātas ar pretslīdes materiāliem.

Kārtību, kādā kopjama Valmieras pilsētas administratīvā teritorija un uzturamas tajā esošās ēkas un būves, nodrošinot sanitāro tīrību, teritorijas sakoptību un aizsardzību, nosaka Valmieras pilsētas pašvaldības 19.12.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.195 "VALMIERAS PILSĒTAS TERITORIJAS KOPŠANAS UN BŪVJU UZTURĒŠANAS NOTEIKUMI"

Projekta datums: 18.05.2018
Skatīt vairāk
2018.gadā plānotās ielu infrastruktūras pārbūves un remonti

KARTE - 2018.GADA IELU INFRASTRUKTŪRAS REMONTI UN PĀRBŪVES VALMIERĀ

 

IELU UN TILTU PĀRBŪVE 

 • Vadu ielas virskārtas remonts (120m) + grantētās daļas pārbūve (2017/2018)
 • Mālu iela posmā no Matīšu šodejas līdz Ainažu ielai pārbūve 
 • Ķieģeļu ielas posmā no Matīšu šosejas līdz Dzegu ielai izbūve (2017/2018)
 • Kārļa, Lilijas ielas pārbūve 
 • Upes iela (Limbažu iela - Matīšu šoseja) (Vienības laukuma pārbūves 1.kārta)  
 • Ausekļa ielas (Rīgas iela - Staupes iela) pārbūve 
 • Valmieras Rietumu industriālās  maģistrāles izbūve - projekts "Leona Paegles ielas savienojums ar TEN-T tīklu - A3 šoseju (2018/2019) 
 • Lucas iela (no Lucas ielas 2 līdz estrādei)  - izmantota kā gājēju-velosipēdu ceļš (kartē kā "gājēju ietvju remonts")
 • Kārļa Baumaņa ielas (no Rīgas ielas līdz Leona Paegles ielai) virskārtas atjaunošana 
 • Kauguru un Eksporta ielas pārbūve (2018/2019)
 • Dzelzs tilta krāsojuma atjaunošana

GRANTĒTO IELU VIRSMAS DIVKĀRTU APSTRĀDE (CIETĀ SEGUMA IEKLĀŠANA)*

 • Bērzu iela
 • Rūjas iela
 • Sila iela
 • Krāsotāju iela
 • Kazarmju iela
 • Sporta iela (posmā Limbažu iela - Matīšu šoseja un Matīšu šoseja - Skolas iela)
 • Rūjienas iela
 • Šķūņu iela
 • Mazā Šķūņu iela
 • Jaunā iela
 • Podnieku iela
 • Pīlādžu iela
 • Ūdens iela (posmā  Pauku iela - Brenguļu iela)
 • Kocēnu iela
 • Salnu iela 
 • Mednieku iela

* Lai uzsāktu maģistrālā ūdensvada un/vai kanalizācijas pievienojuma izveidi, aicinām šajās ielās dzīvojošos vērsties SIA “Valmieras ūdens” Klientu apkalpošanas daļā Rūpniecības ielā 50 vai zvanot pa tālruni 64226001, 28233110

STĀVLAUKUMU IZBŪVE

 • Stāvlaukumi Georga Apiņa ielā 2 un Leona Paegles ielā 5/7
 • Stāvlaukums Beātes ielā 42 (pie PII "Buratino")
 • Stāvlaukums Tērbatas ielā pret īpašumu Tērbatas ielā 8
 • Virskārtas atjaunošana autobusu apgriešanās laukumam pie Vidzemes slimnīcas (Alvila Freimaņa ielā)

IETVJU PĀRBŪVE UN IZBŪVE

 • Gaides ielas gājēju pāreja pār dzelzceļu (sadarbībā ar VAS "Latvijas dzelzceļš") izbūve
 • Linarda Laicena ielas nepāra adrešu puse no Nr.9 līdz Nr15
 • Garā iela pie Rīgas ielas 
 • Beātes iela (Dzirnavu ezeriņš - Raiņa iela)
 • Ausekļa ielas pāra adrešu puse no Rīgas ielas līdz Vaidavas ielai, tai skaitā veloceliņa izbūve
 • Kārļa Baumaņa ielā nepāra adrešu pusē gar Nr.3 un Nr.5
 • Valkas iela (posmā Raiņa iela - Tērbatas iela)
 • Voldemāra Baloža nepāra adrešu puse (posmā Brēžas iela - Mākslinieku iela)
 • Annas ielas nepāra adrešu puse (posmā Graudu iela līdz Beātes iela)
 • Rubenes ielas posms gar ēku Nr.32
 • Rubenes ielas pāra adrešu puse (posmā Georga Apiņa iela - Beātes iela)

SIA "Valmieras ūdens" APAKŠZEMES KOMUNIKĀCIJU RAKŠANAS DARBI

 

Par plānoto ielu pārbūvju grafiku

 

 

 

Projekta datums: 24.04.2018
Skatīt vairāk