A A A

 Ielu remonti, satiksmes ierobežojumi un uzturēšana

Aktuālie satiksmes ierobežojumi Valmierā

Aktualizēts 23.05.2018.

 • No 21.maija tiek sākta Andreja Upīša ielas posmā no Beātes līdz Rubenes ielai pārbūve. Būvdarbu laikā satiksmei slēgts Andreja Upīša ielas posms no Beātes ielas līdz Rubenes ielai. Apbraucamais ceļš organizēts pa Beātes ielu, Georga Apiņa ielu un Rubenes ielu. Var izmantot arī Annas ielu. Piekļūšana Graudu ielas vienvirziena posmam iespējama pa Ezera ielu. Gājēju kustība nodrošināta gar ceļa darbu zonu, norobežojot ar palīgbarjerām un signāllentēm. Piekļuve slēgtajā zonā esošajiem īpašuimem tiks nodrošināta.

SATIKSMES ORGANIZĒŠANAS SHĒMA

 • No 14.maija uzsākta Kārļa un Lilijas ielu pārbūve. Kārļa ielu pārbūvēs posmā no Rīgas līdz Lilijas ielai un Lilijas ielu - posmā no Miera līdz Andreja Upīša ielai. Ielu pārbūves laikā atsevišķi ielu posmoi tiks slēgti satiksmei. Satiksmes dalībnieki aicināti sekot līdzi izliktajām ceļa zīmēm un informācijai, kā piekļūt būvdarbu zonā esošajiem objektiem. Piekļuve būvdarbu zonā esošajiem īpašumiem un uzņēmumiem tiks nodrošināta. Taču iestāžu un uzņēmumu apmeklētāji aicināti izmantot automašīnu stāvvietas, kas neatrodas būvdarbu zonā uz Kārļa un Lilijas ielām.

Līdz 31.05.2018. satiksmei slēgts Lilijas ielas posms no Kārļa līdz Miera ielai. Lilijas un Kārļa ielu krustojumā satiksmes kustība tiek saglabāta. 22.05.2018. krustojums bija slēgts ar ielu pārbūvi nesaistītu ūdensvada avāriju seku novēršanas darbu dēļ.

SATIKSMES ORGANIZĀCIJAS SHĒMA

 

 • No 11.maija sākusies Upes ielas posmā no Limbažu ielas līdz Matīšu šosejai pārbūve. Ielas posms šajā laikā satiksmei slēgts. Šajā ielas posmā dzīvojošajiem piekļuve īpašumiem tiks nodrošināta. 

SATIKSMES ORGANIZĒŠANAS SHĒMA

 

 • No 11.maija sākušies automašīnu stāvlaukuma pārbūves darbi pie pirmsskolas izglītības iestādes "Buratino" Beātes ielā 42. Piekļuve izglītības iestādei būvdarbu laikā no Senču ielas. Drošības apsvērumu dēļ uz Beātes ielas pusi esošie bērnudārza vārti būvdarbu laikā slēgti. Lai netraucētu darbu norisi, lūgums vecākiem būvniecības laikā neizmantot Beātes ielā esošo automašīnu stāvlaukumu. Stāvlaukuma pārbūve var radīt lokālus satiksmes ierobežojumus. 

 

 • Lai veiktu kanalizācijas pašteces tīklu izbūvi, no 23.aprīļa līdz 23.maijam satiksmei slēgts Beātes ielas posms no Purva ielas līdz Beātes ielai 39C.

Piekļūšana slēgtā posma zonā esošajiem objektiem tiks nodrošināta pa Jāņa Enkmaņa un Beātes ielām. Savukārt, lai apbrauktu slēgto Beātes ielas posmu, satiksmes dalībnieki aicināti izvēlēties Purva ielu, Matīšu šoseju un Mālu ielu.

Arī Valmieras pilsētas maršrutu autobusiem noteikts apkārtceļš. 4.maršruta un 12.maršruta autobusi kursēs pa Rubenes ielu, Mālu ielu, Matīšu šoseju, Purva ielu gar Valsts ieņēmumu dienestu. Autobusu pietura pie pirmsskolas izglītības iestādes ”Buratino” būs slēgta. Pagaidu pieturvietas būs izvietotas Mālu ielā.

SATIKSMES ORGANIZĒŠANAS SHĒMA

 

 • Līdz 23.07.2018. satiksmei slēgta Vadu iela brauktuves seguma nomaiņas darbu dēļ. Iebraukšana Valmieras tehnikumā paredzēta un saskaņota no Jaunvāles ielas. Piekļuve slēgtajā zonā esošajiem īpašumiem tiks nodrošināta.

SATIKSMES ORGANIZĒŠANAS SHĒMA

 • 23.aprīlī atsākas pagājušajā gadā iesāktā Vadu ielas pārbūve un Ķieģeļu ielas izbūve Valmierā. Aicinām satiksmes dalībniekus sekot līdzi izliktajām ceļa zīmēm! Būvdarbu laikā būs ierobežota automašīnu kustība pa Vadu ielu. Taču piekļuve būvdarbu zonā esošajiem īpašumiem tiks saskaņota ar objektu īpašniekiem individuāli.

Ķieģeļu iela                                                           

 

Projekta datums: 23.05.2018
Skatīt vairāk
Ielu infrastruktūras ikdienas uzturēšana

Aktualizēts 18.05.2018.

 • Iestājoties sausam un siltam laikam, aprīlī tika uzsākta pilsētas grantēto ielu greiderēšana. Tā pēc nepieciešamības tiek veikta visu vasaras sezonu.
 • No 14.maija pilsētas asfaltētajām ielām tiek uzsākts plānotais bedrīšu remonts. Taču ielām, kurām šogad paredzēta pārbūve, ikgadējie remonta darbi netiek plānoti. Bīstamās bedres Raiņa, Kauguru un Beātes ielās tika piebērtas ar šķembām jau iepriekš.
 • Maijā tiek veikta pilsētas grantēto ielu apstrāde ar putekļu absrobentu. Sākotnēji resursu ekonomijas dēļ ielām, kam šogad tiks klāts cietais virsmas segums, tika plānots apstrādi ar putekļu absorbentu neveikt. Taču, ņemot vērā agro un sauso pavasari, 17.maijā tika pieņemts lēmums virsmas apstrādi ar putekļu absorbentu veikt arī lielākajai daļai šo ielu. Tādēļ šīs ielas ir palikušas kā pēdējās, kam apstrāde nav veikta. Taču paredzams, ka pēdējās divās maija nedēļās ar putekļu absorbentu tiks apstrādātas arī lielāka daļa šo ielu.

Ņemot vērā virsmas segumu un satiksmes intensitāti, Valmieras ielas tiek iedalītas četrās klasēs, kur A un B klasē ir asfaltētās ielas, C un D klasēs – ielas ar grants segumu. 

VALMIERAS PILSĒTAS IELU SADALĪJUMS PA UZTURĒŠANAS KLASĒM 

Atbilstoši sezonai ielām tiek veikti nepieciešamie uzturēšanas darbi. Ziemas sezona ir no 1.novembra līdz 31.martam, vasaras sezona - no 1.aprīļa līdz 31.oktobrim.

Vasaras sezonā tiek slaucītas pilsētas asfaltētās ielas, svaukārt grantētās ielas tiek apstrādātas ar putekļu absorbentu un greiderētas. Ziemas sezonā ielas tiek tīrītas, kā arī apstrādātas ar pretslīdes materiāliem.

Kārtību, kādā kopjama Valmieras pilsētas administratīvā teritorija un uzturamas tajā esošās ēkas un būves, nodrošinot sanitāro tīrību, teritorijas sakoptību un aizsardzību, nosaka Valmieras pilsētas pašvaldības 19.12.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.195 "VALMIERAS PILSĒTAS TERITORIJAS KOPŠANAS UN BŪVJU UZTURĒŠANAS NOTEIKUMI"

Projekta datums: 18.05.2018
Skatīt vairāk
2018.gadā plānotās ielu infrastruktūras pārbūves un remonti

KARTE - 2018.GADA IELU INFRASTRUKTŪRAS REMONTI UN PĀRBŪVES VALMIERĀ

 

IELU UN TILTU PĀRBŪVE 

 • Vadu ielas virskārtas remonts (120m) + grantētās daļas pārbūve (2017/2018)
 • Mālu iela posmā no Matīšu šodejas līdz Ainažu ielai pārbūve 
 • Ķieģeļu ielas posmā no Matīšu šosejas līdz Dzegu ielai izbūve (2017/2018)
 • Kārļa, Lilijas ielas pārbūve 
 • Upes iela (Limbažu iela - Matīšu šoseja) (Vienības laukuma pārbūves 1.kārta)  
 • Ausekļa ielas (Rīgas iela - Staupes iela) pārbūve 
 • Valmieras Rietumu industriālās  maģistrāles izbūve - projekts "Leona Paegles ielas savienojums ar TEN-T tīklu - A3 šoseju (2018/2019) 
 • Lucas iela (no Lucas ielas 2 līdz estrādei)  - izmantota kā gājēju-velosipēdu ceļš (kartē kā "gājēju ietvju remonts")
 • Kārļa Baumaņa ielas (no Rīgas ielas līdz Leona Paegles ielai) virskārtas atjaunošana 
 • Kauguru un Eksporta ielas pārbūve (2018/2019)
 • Dzelzs tilta krāsojuma atjaunošana

GRANTĒTO IELU VIRSMAS DIVKĀRTU APSTRĀDE (CIETĀ SEGUMA IEKLĀŠANA)*

 • Bērzu iela
 • Rūjas iela
 • Sila iela
 • Krāsotāju iela
 • Kazarmju iela
 • Sporta iela (posmā Limbažu iela - Matīšu šoseja un Matīšu šoseja - Skolas iela)
 • Rūjienas iela
 • Šķūņu iela
 • Mazā Šķūņu iela
 • Jaunā iela
 • Podnieku iela
 • Pīlādžu iela
 • Ūdens iela (posmā  Pauku iela - Brenguļu iela)
 • Kocēnu iela
 • Salnu iela 
 • Mednieku iela

* Lai uzsāktu maģistrālā ūdensvada un/vai kanalizācijas pievienojuma izveidi, aicinām šajās ielās dzīvojošos vērsties SIA “Valmieras ūdens” Klientu apkalpošanas daļā Rūpniecības ielā 50 vai zvanot pa tālruni 64226001, 28233110

STĀVLAUKUMU IZBŪVE

 • Stāvlaukumi Georga Apiņa ielā 2 un Leona Paegles ielā 5/7
 • Stāvlaukums Beātes ielā 42 (pie PII "Buratino")
 • Stāvlaukums Tērbatas ielā pret īpašumu Tērbatas ielā 8
 • Virskārtas atjaunošana autobusu apgriešanās laukumam pie Vidzemes slimnīcas (Alvila Freimaņa ielā)

IETVJU PĀRBŪVE UN IZBŪVE

 • Gaides ielas gājēju pāreja pār dzelzceļu (sadarbībā ar VAS "Latvijas dzelzceļš") izbūve
 • Linarda Laicena ielas nepāra adrešu puse no Nr.9 līdz Nr15
 • Garā iela pie Rīgas ielas 
 • Beātes iela (Dzirnavu ezeriņš - Raiņa iela)
 • Ausekļa ielas pāra adrešu puse no Rīgas ielas līdz Vaidavas ielai, tai skaitā veloceliņa izbūve
 • Kārļa Baumaņa ielā nepāra adrešu pusē gar Nr.3 un Nr.5
 • Valkas iela (posmā Raiņa iela - Tērbatas iela)
 • Voldemāra Baloža nepāra adrešu puse (posmā Brēžas iela - Mākslinieku iela)
 • Annas ielas nepāra adrešu puse (posmā Graudu iela līdz Beātes iela)
 • Rubenes ielas posms gar ēku Nr.32
 • Rubenes ielas pāra adrešu puse (posmā Georga Apiņa iela - Beātes iela)

SIA "Valmieras ūdens" APAKŠZEMES KOMUNIKĀCIJU RAKŠANAS DARBI

 

Par plānoto ielu pārbūvju grafiku

 

 

 

Projekta datums: 24.04.2018
Skatīt vairāk