A A A

Atklātas Diānas Janušones un Daces Blūmas personālizstādes

Valmieras muzeja Izstāžu namā 7.jūlijā atklātas divas personālizstādes: pirmā stāva zālē – Diānas Janušones “Nezināmie ļaudis”, otrajā stāvā – Daces Blūmas “Duets”.

Cilvēka identitātes meklējumi, sociāli, sabiedrībai aktuāli notikumi ir tēmas, kas saista Diānu Janušoni, un tās tiek atspoguļotas arī viņas darbos. Kā galveno mākslas darba uzdevumu māksliniece izvirzījusi idejas atspoguļojumu, to iedzīvinot dažādās tehnikās. 

Daces Blūmas personālizstāde “Duets” jeb stāsts par kaktusiem ir veltījums Gaidaram Paeglem (11.07.1956.–05.08.2015.), fotogrāfam, kolēģim Valmieras Mākslas vidusskolā.   

Abas izstādes būs apskatāmas līdz 2.augustam.