A A A

Putnu barotavas apmeklētāji

Latvijas Ornitoloģijas biedrība pirmo reizi ir izsludinājusi akciju “Ziņo par putniem dārzā”. Akcijas norises laiks ir no 27. līdz 29.janvārim, un tās mērķis ir saskaitīt putnus dārzā vai pie putnu barotavas. Akcija pēc vienotas metodikas notiek vienlaikus visās Baltijas valstīs, un tajā aicināts iesaistīties ikviens, kuru interesē norises dabā. Putnus novēro arī Valmieras Pārgaujas sākumskolas skolēni, kas jau trešo gadu ir iesaistījušies Latvijas Ornitoloģijas biedrības skolu programmā “Putni un mēs”.

"Valmieras Pārgaujas sākumskolā ir uzstādītas divas putnu barotavas. Vienu no tām biežāk apciemo vārnas un kovārņi, taču otra ir mazo lidoņu iecienīta maltītes vieta ziemā. Šogad skolēni novērojuši, ka barotavu apciemo gan lielā zīlīte, gan purva zīlīte, gan zilzīlīte. Tāpat arī viesos nāk zaļžubīte, dzilnītis, sīlis, divu veidu dzeņi.  Barotavu iecienījuši arī zvirbuļi, kā arī neveiksmīgi speķi nozagt ir mēģinājusi vārna," stāsta Valmieras Pārgaujas sākumskolas skolotāja Ilze Birce.

Foto autore: Ilze Brice, Valmieras Pārgaujas sākumskola