A A A

Černobiļas AES avārijas seku likvidēšanas dalībnieki saņem piemiņas zīmes

30.novembrī Valmieras Kultūras centrā svinīgā pasākumā 105 Černobiļas atomelektrostacijas (AES) avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem no Valmieras un apkārtējiem novadiem tika pasniegtas Černobiļas AES avārijas seku likvidēšanas dalībnieku piemiņas zīmes. Plašāka informācija pieejama šeit.